Ener group ENERGIA ODSÁVANIE
A FILTRÁCIA
POŽIARNA
OCHRANA
STAROSTLIVOSŤ
O BUDOVY
PROTOTYPY O NÁS REFERENCIE KONTAKT
požiarna ochrana
Poskytujeme kompletnú ponuku služieb od poradenstva, projektovej dokumentácie, až po realizáciu a servis zariadení.
Čo vám napadne ako prvé, keď počujete slovo požiar?

Väčšina z nás si predstaví oheň, dym a nebezpečné plamene, ktoré ohrozujú náš život a majetok. Požiar môže byť živelnou katastrofou, ktorú si nikto z nás nechce dobrovoľne predstaviť.

Existuje spôsob, ako sa môžeme požiaru vyhnúť? Dá sa vôbec na požiar "pripraviť"?

Jednoznačne. Základ ochrany pred vznikom požiaru tvoria malé, ale nevyhnutné opatrenia. Sú zamerané na minimalizáciu škôd a na maximalizáciu ochrany ľudí. Tím špecialistov spoločnosti Ener group sa zaoberá komplexnou požiarnou ochranou s cieľom aktívne chrániť Váš objekt. Pracujeme iba s funkčnými a overenými produktmi, ktoré boli mnohokrát podrobené reálnym situáciám a dymovým skúškam.

Čo robiť pri vzniku požiaru?

Ak aj napriek rozsiahlym bezpečnostným opatreniam vznikne požiar, za najdôležitejšie považujeme zaistenie spoľahlivého a bezpečného úniku osôb z budovy. Dýchanie ľudí počas evakuácie poisťujeme inštaláciou inteligentných zariadení, ktorých prevádzka udržuje zdravé prostredie. K nevyhnutným opatreniam komplexnej požiarnej ochrany patrí odvedenie dymu a nebezpečného tepla, s cieľom ochrany vášho majetku a minimalizácie škôd.

 
      NAVRHNEME A ZREALIZUJEME (v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami a normami)
 • Chránené únikové cesty
 • Odvod tepla a dymu
 • Zariadenia brániace šíreniu požiaru

Chránené únikové cesty

Dôraz?

Ten kladieme na to najcennejšie. Na ochranu života a zdravia. Preto sme na prvé miesto pri kontakte s elementom ohňa postavili aktívnu ochranu človeka. V zmysle požiarnej ochrany ide o bezpečný únik človeka z budovy.

Ako uniknúť z budovy zasiahnutej požiarom?

úniková cesta ÚNIK / ÚTEK je možný iba vtedy, ak vieme, KADIAĽ máme unikať.
protipožiarne systémy Počas úniku musíme mať možnosť DÝCHAŤ...
dymové skúšky Vytvorením chránenej únikovej cesty udržujeme DÝCHATEĽNÝ vzduch na vopred určených dráhach úniku z budovy.
  Odvod tepla a dymu

Z reakcií respondentov, ktorí sa vrátili do objektu tesne po požiari vieme, že najväčším prekvapením bol pre nich pach dymu zo stien a zariadení, a to dokonca aj v miestnostiach, ktoré boli dostatočne vzdialené od ohniska požiaru. Je známe, že takéto objekty sa stanú nepoužiteľnými aj na niekoľko mesiacov.

Čo sa deje počas požiaru v postihnutej oblasti?

Už počas požiaru, ale aj bezprostredne po ňom, dochádza k produkcii veľkého objemu dymu a tepla z horenia. Teplo mení prúdenie dymu v závislosti od viacerých faktorov. Spôsobuje nezvratné škody a má vplyv na konštrukciu stavby.

Produktom požiaru je nevyhnutné predchádzať a čeliť im so správnym inžinierskym prístupom.
Preto sme na druhé miesto pri kontakte s elementom ohňa zaradili odstránenie škodlivého dymu z budovy.

V čom sa odlišujeme?

Uvedené protipožiarne systémy kombinujeme s bežným vetraním a vďaka nášmu inžinieringu zostavujeme produkty na mieru, ktoré sú vždy individuálne pre danú zónu budovy. Naše produkty sú viazané na návrh a realizáciu projektu, tak, aby optimálne a spoľahlivo pracovali pre každý špecifický objekt.

Neponúkame len výrobky a tovar na palete, prioritou nášho tímu je hľadať jedinečné originálne riešenia a voliť správnu aplikovateľnosť.

projekt požiarnej ochrany
 
požiarPoznáte našu konkurenčnú výhodu pre zabezpečenie odvodu tepla a dymu?
 
 
Stojíme pri vás už od začiatku. Poskytneme vám:

 • Správny návrh s individuálnou koncepciou (simulácia zadymenia) pre každú budovu a objekt.

 • Korektné jednanie bez odvolávania sa na požiarny zbor a bez nátlaku na klienta.

 • Certifikované výrobky, ktoré spĺňajú prísne medzinárodné štandardy (zákony SR nevynímajúc).

 • Funkčnosť. Naše diela sú funkčné. Podrobujeme ich dymovej skúške, čo sa na Slovensku zatiaľ nepovažuje za štandard.

 • Na čo slúžia viacúčelové produkty?

  Moderné postupy v našej spoločnosti nás priviedli k riešeniam, pri ktorých tieto produkty rozhodne odporúčame. V oblasti odvodu tepla a dymu je veľmi vhodné použiť práve viacúčelové zariadenia.

  Prevádzková doba týchto zariadení mimo požiaru je nulová. Práve preto v mnohých prípadoch nastupujú "all in one" produkty, ktoré navyše zatraktívnia investíciu, nehovoriac o využití priestoru.

  Ener group Ener group a.s.
  Drieňová 27, 821 02 Bratislava
  +421 918 18 18 87
  info@ener.sk
  © Copyright 2015 Ener group a.s.
  Všetky práva vyhradené.