Ener group ENERGIA ODSÁVANIE
A FILTRÁCIA
POŽIARNA
OCHRANA
STAROSTLIVOSŤ
O BUDOVY
PROTOTYPY O NÁS REFERENCIE KONTAKT
efektívne riešenia v energetike
Žijeme energiou. Sledujeme inovácie. Vyberáme komfort a optimálne prevádzkové náklady.
Energia je jedinečný fenomén, ktorý prechádza vesmírom, priestorom aj časom. Je charakterizovaná ako schopnosť hmoty vykonávať prácu. Energia je prítomná všade okolo nás a pochopiteľne, aj v priestoroch, v ktorých bývame, pracujeme, pohybujeme sa. V takom prípade môžeme hovoriť o energii v budovách.

energetický posudok Neustály tlak na energie a ich ceny dostal nás, obyvateľov do takej situácie, že mu podriaďujeme mnohé rozhodnutia. Vyhľadávame trendy, novinky, výkonnejšie a multifunkčné zariadenia s čo najnižšími prevádzkovými nákladmi. Často sa nechávame ovplyvniť reklamou, zľavnenými akciami či kolektívnym rozhodnutím, ktoré považujeme za výhodné.

Čo je však najlepšie pre nás? Môžu plošné trendy návrhy konkurovať individuálnej starostlivosti?

Jednoznačne nie. Pekný obal zelenej energie a nízkych prevádzkových nákladov predsa musí obsahovať aj celkom základnú funkciu, ktorá je pri každom posúdení jedinečná. Ide o KOMFORT ČLOVEKA.

Komfort človeka patrí k ľudským potrebám, na ktoré by sa nemalo zabúdať. V spoločnosti Ener group považujeme posúdenie každého projektu za samozrejmosť. Stojíme po boku všetkých investorov či architektov, ktorí hľadajú predovšetkým vyvážené a pravdivé informácie.

Aj vás trápia otázky týkajúce sa výstavby novej budovy, prevádzky budovy či modernizácie? Neváhajte nás kontaktovať. Našim klientom odovzdávame energetické posudky v modernom ponímaní podľa filozofie Európskej komisie. Súčasťou projektu je hodnotenie energetických tokov.

Odborníci Ener tímu sú tu pre vás, aby Vám poskytli všetky potrebné informácie týkajúce sa najmä nasledovných oblastí:

energeticka expertiza

Ide o vyvážené a nezávislé technické informácie pre klienta, ktoré sú skutočne použiteľné.

Predstavuje celkovú, konečnú analýzu budovy z pohľadu spotrieb energie a tiež optimalizáciu zariadenia pre:
  • koncept novej budovy, ktorá je vo fáze architektonického návrhu, teda budovy, ktorá ešte nebola postavená

  • budovu vo fáze pred dokončením

  • existujúcu budovu, ktorá je vo fáze prípravy modernizácie alebo optimalizácie prevádzky

Na čo slúži energetická expertíza?

Tento detailný prehľad energii má za úlohu zhodnotiť všetky energetické dopady, vplyv okolia, zariadení a prevádzku budovy do úrovne, aby dala klientovi odpovede na všetky otázky súvisiace s navrhovanou investíciou. Niekoľko alternatív projektu alebo návrhu posúdi energeticky a rovnako informuje klienta o výhodách a nevýhodách niektorých riešení. Výsledkom sú fakty a číselné vyjadrenia, spracovanie alternatív, vhodnosť a možná aplikovateľnosť, navrhovanie opatrení a tiež pohľad na súčasný stav.

Nakoľko je energetická expertíza podrobná?

Tento vysoko odborný výstup je natoľko detailný, že ho možno automaticky použiť ako energetický certifikát alebo energetický audit. Rovnako môže slúžiť ako podklad pre prípravu k medzinárodným certifikátom LEED.

 
modernizácia prevádzky

Klimatizácia

Pod týmto pojmom dnes vystupujú všetky zariadenia, ktoré sú schopné chladiť. Maximálny komfort však poskytujú tie, ktoré dokážu upravovať vlhkosť a zabezpečujú funkciu vetrania. Zjednodušene sa dá povedať, že pravou klimatizáciou sú maximálne vybavené vetracie zariadenia, na ktoré nadväzuje kvalitatívna úprava vzduchu, teda filtrácia.

Klimatizácia znamená komfort a chladenie je jeden z procesov, ktoré sa klimatizáciou vykonávajú.

Komfort a pocit

Aj vám sa mnohokrát stalo, že vám je nepríjemne, prípadne máte zdravotné problémy z "klimatizačného zariadenia"? Pociťujete nepríjemný chlad alebo zvýšené prúdenie vzduchu? Nepríjemné pocity vás nútia tieto zariadenia vypínať?

Komfort nie je iba pojem. Znamená vyvážený súbor fyzikálnych veličín (teploty, vlhkosti, prúdenia, voľných iónov atď.), ktoré je nutné udržať v rovnováhe, výsledkom čoho sa človek cíti prijemne.

modernizácia prevádzky Mýtus o klimatizácii
Poznáte nepríjemný chlad z vašej klimatizačnej jednotky?
Napriek tomu, že vzduch zo zariadenia na vás priamo nedopadá, pociťujete nepríjemný chlad?
Myslíte si, že zariadenie je príliš výkonné a vy ste nesprávne nastavili teplotu?

To, čo cítite, je vysušovanie. Ide o sprievodnú vlastnosť prevažne malých splitových zariadení. Tento nepríjemný pocit spôsobuje znížená vlhkosť vzduchu.

  3D model budovy

Ide o nástroj energetickej expertízy. Vďaka nemu dokážeme niektoré pochody v budove, napríklad spotrebu energie v priebehu roka, simulovať formou počítačového matematického modelu.

Aké informácie poskytuje 3 D model budovy? Na čo sa využíva? Aké sú jeho výhody?

Tento fyzikálny model nám dodá informácie o prevádzke budovy alebo konkrétneho systému ešte skôr, ako sa budova začne prevádzkovať.

Využíva sa v prípade, keď kompletná energetická expertíza nie je potrebná. Venuje sa konkrétnemu procesu, napríklad osvetleniu v budove a jeho vplyvu na chladiaci systém. Presnosť a ohromná tvrdosť výsledkov ukážu, či je vybraná technológia naozaj aplikovateľná a výhodná.

Jeho hlavnou výhodou je, že bez nutnosti sledovania skutočných energetických tokov v prevádzke (skutočnej - nameranej) vyčíslime hodnoty spotrebovanej energie v priebehu roka (alebo zvoleného časového úseku) a tým určíme prevádzkové náklady.

 
projektovanie

Poslanie aj radosť...

Navrhovať a vytvárať projekty nových budov a ich systémov tvorí súčasť našej práce. K projektom, ktoré tvorí kreatívna časť nášho technického tímu, ponúkame pridanú hodnotu. Našu hlavnú činnosť zameriavame na funkčné budovy a dbáme o individuálne posúdenie každého projektu s dôrazom na komfort, pričom rešpektujeme modernú schému nízkej energetickej náročnosti.

Spôsob našej práce spočíva v zachovaní princípov projektovania. To znamená, že ideme cestou konzultovania, konfrontovania, kontrolovania a hľadania alternatív, pričom vždy pracujeme v tíme. Nová éra s novými požiadavkami na projektové dokumentácie je dôkazom, že tento spôsob postupu je klientmi preferovaný.

Naša špecializácia:
  • Vetranie a klimatizácia

  • Projektovanie budov s dôrazom na ich energetickú hospodárnosť

  • Nízkoenergetické vykurovacie systémy

  • Priemyselné odsávanie a chladenie

Čo s projektovou dokumentáciou, ktorá existuje a je už nemoderná? Dá sa nejako vynoviť?

Samozrejme. Váš súčasný projekt dokážeme optimalizovať a nastaviť podľa vašich požiadaviek a našich najnovších technológií s použitím 3D vizualizácií.

Ako je to s konkurenčným tlakom? Môžu malí živnostníci ohroziť veľké projekčné kancelárie? V čom sa líšia ich služby?

Moderný spôsob projektovania neznamená zánik projekčných kancelárií, ako ich poznáme z minulosti. Pod tlakom doby sme kedysi zažívali éru, keď živnostníci ničili veľké projekčné kancelárie. Tieto časy sú už za nami.

Aj napriek moderným technológiám nie je možné, aby živnostník poskytol klientovi riešenie, ktoré by bolo porovnateľné s kvalitou projekčnej kancelárie, využívajúcej všetky pozitíva tímovej práce. Samostatní projektanti (s jedným počítačom), ktorí dlhodobo neriešili konfrontácie, žiaľ nie sú schopní konkurovať tímovej práci a produkovať nezávislé riešenia.

 
  vetranie

V každodennej rutine starostí a povinností často zabúdame na to, že väčšinu dňa trávime vnútri.

Ešte v minulom storočí to bolo inak. Bežný človek sa počas dňa venoval manuálnej práci vonku na čerstvom vzduchu. Domácnosť slúžila väčšinou na oddych.

Čo sa zmenilo?

Okrem čísla storočia sa zmenili samotné ľudské návyky. Nielenže sme sa presťahovali do interiéru, ale začali sme v ňom aj pracovať.
Práve tento fakt by mal byť dôvodom, prečo by sme mali v našich kanceláriách, domoch, bytoch a iných priestoroch vytvoriť a udržiavať zdravé prostredie.

spotreba energie Jedna z najjednoduchších a celkom prirodzených ciest, ako to docieliť, je pravidelne vetrať.

 
Čo sa deje počas vetrania?

Pri vetraní sa vymieňa vzduch v priestoroch, aby sa dosiahla vyššia kvalita vnútorného prostredia. Tým odstraňujeme zápachy a iné škodliviny, ktoré vznikajú pôsobením človeka, alebo vybavením priestoru.

Vyššia forma vetrania zabezpečuje aj filtráciu vzduchu, prípadne tepelnú úpravu vymieňaného vzduchu. Vzduchotechnika sa však využíva len tam, kde je skutočne potrebná a je prínosom.

Iste poznáte ten pocit, keď otvoríte okno a zacítite čerstvý a svieži vzduch prenikajúci do vašej izby? Ten istý pocit si môžete užívať prostredníctvom našich systémov. Bez ohľadu na to, kde sa chcete cítiť čerstvo a sviežo, či už vo vašom dome, kancelárii, nemocnici, obchodnom priestore alebo vo výrobnom závode.

Ener group je vždy o krok vpred. Naša spoločnosť dodáva špičkové zariadenia, inšpirujúce architektov a oslovujúce klientov. V našom tíme vetranie vnímame ako umenie. S jeho návrhom a aplikovateľnosťou vám radi pomôžu naši odborníci.

 
hodnotenie energetických tokov
Stačí súčasné zateplenie budovy na to, aby ju nebolo treba aktívne chladiť?
hodnotenie energetických tokov
Prinesie stropné chladenie dostatok komfortu pre môj priestor aj v najteplejších dňoch?
hodnotenie energetických tokov
Budem schopný z ušetrenej energie splácať zvýšenú investíciu do tohto moderného zariadenia na vykurovanie?
hodnotenie energetických tokov
Náš podnik produkuje mnoho zvyškového tepla, je návrh na systém spätného získavania energie naozaj taký potrebný?
hodnotenie energetických tokov
Ener group Ener group a.s.
Drieňová 27, 821 02 Bratislava
+421 918 18 18 87
info@ener.sk
© Copyright 2015 Ener group a.s.
Všetky práva vyhradené.