ENERGIA ODSÁVANIE
A FILTRÁCIA
POŽIARNA
OCHRANA
STAROSTLIVOSŤ
O BUDOVY
PROTOTYPY O NÁS REFERENCIE KONTAKT
ener group
Vitajte vo svete riadenej úpravy prostredia.


Zamestnávame profesionálov z rôznych technických oblastí, ktorí vypracúvajú štúdie, audity, projektové dokumentácie, zabezpečujú realizácie, ale aj dohľad a kontrolu nad realizáciami projektov či následný servis zariadení. Napredujeme, formujeme a realizujeme sa aj vďaka vám, našim klientom.

Ďakujeme vám za impulzy, ktoré nám umožňujú neustále odborne rásť. Je pre nás cťou, že prostredníctvom našich riešení a služieb sme sa stali súčasťou vašich úspechov.

 
RIEŠENIA A SLUŽBY

Energia

Energetická expertíza
Projektovanie
Moderné chladenie a vykurovanie

Odsávanie a filtrácia

Priemyselné odsávanie
Laboratórne prostredie
Výbušné zóny
Starostlivosť o budovy

Preventívna starostlivosť
Diagnostika zariadení
„Chorobopis“ zariadení

Prototypy

EnerDESK
ekontrola zariadení
Nové chladiace komory

Požiarna ochrana

Odvod tepla a dymu
Chránené únikové cesty
Dymové skúšky

 
 
PREČO S NAMI SPOLUPRACOVAŤ?
Alternatíva 01
Ponúkame alternatívu s nápadom umelca.
Venujeme čas archeológa, aby sme objavili Optimum pre každý projekt.
Vyspelosť 02
Presná teplota, výbušné zóny, sterilné prostredie, kontaminované povrchy sú pre nás príležitosťou, nie prekážkou.
Istota 03
Čo ak produkt nespĺňa očakávania?
Hájili sme záujmy klienta. Zariadenie sme odmontovali a vrátili globálnemu dodávateľovi.
Výsledky 04
Projekty a riešenia, ktoré nás zapísali aj u nadnárodných spoločností.

 
ČÍM VYNIKÁME? Každý projekt je pre nás ten najdôležitejší!

Nezávislosť
Našou prioritou sú spokojní klienti, nie spokojní obchodníci.
  • Nepotrebujeme provízie za odporúčanie a sprostredkovanie
  • Nie sme v zmluvnom vzťahu s výrobnými závodmi
  • Nepodliehame módnym trendom

Individuálny prístup
Začína sa konzultáciou s našimi klientmi. Ako inžinierska spoločnosť staviame na optimalizácii, preto neponúkame konfekciu či katalógové projekty. Pri hľadaní vyváženého riešenia používame certifikované postupy a potrebnú meraciu techniku.

Preberáme garancie
Projekty, ktoré vytvárame, aj realizujeme. Vďaka tomu ich máme pod plnou kontrolou. Aby sme dokázali prebrať garancie za úspešnosť projektu, ponúkame možnosť zúčastniť sa realizácie aspoň formou dohľadu.

 

NEWSLETTER Ener group

Zaujal vás náš newsletter?

Pre pravidelný prísun aktualít z našej spoločnosti
zadajte svoj email:

Pozrite si aktuálny newsletter, kde môžete nájsť informácie o zaujímavých produktoch či novinkách v našej spoločnosti, ale aj zodpovedanie horúcich otázok k témam, ktoré najviac zaujali.

 
189 21 1408 2600
GWh spätne získanej energie
pre našich klientov
spokojných klientov spravovaných zariadení dní v biznise

Ener group a.s.
Drieňová 27, 821 02 Bratislava
+421 918 18 18 87
info@ener.sk
© Copyright 2015 Ener group a.s.
Všetky práva vyhradené.